Hi,欢迎来到海西仪器城!
我的购物车
0
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
当前位置:首页 > 试剂耗材 > 岛津仪器配件及色谱光谱通用耗材 > 液相色谱常见配件耗材 > 岛津液相色谱用氘灯
-+

岛津液相色谱用氘灯

产品编号:228-55626,228-63621-02,062-65056-03,228-55626-01,228-54515,228-34016,228-37401-91,228-34016-02,228-73407
产品型号:228-55626,228-63621-02,062-65056-03,228-55626-01,228-54515,228-34016,228-37401-91,228-34016-02,228-73407
产品品牌:岛津(SHIMADZU)
市场价格:¥电询
本店价格:¥电询

规格:

 • LC 2030/LC 2040 (UV 型)
 • LC 40 SPD-M40
 • LC 6A/7A LAMP, L6381
 • LC 2030/LC 2040 (PDA 型)
 • SPD-30A
 • SPD-M30A
 • SPD-M20A
 • SPD-M10Avp
 • LC-2010
 • SPD-20A/AV
 • SPD-15C
 • SPD-10Avp/Avvp
 • SPD-16
 • LC 40 SPD-40
数量:
- + (库存9988件)

液相色谱用氘灯   保证寿命2000个小时

适用机型货号
LC 40  SPD-M40228-63621
LC 40  SPD-40228-73407
SPD-10Avp/Avvp、SPD-15C/16、SPD-20A/AV228-34016-02
LC-2010228-37401-91
SPD-M10Avp、SPD-M20A228-34016
SPD-M30A/SPD-30A228-54515
LC 6A/7A  LAMP, L6381062-65056-03
LC 2030/LC 2040 (PDA 型)228-55626-01
LC 2030/LC 2040 (UV 型)228-55626